SMB nyttefilm

Vi hjelper deg med å lage nyttefilm for din virksomhet

Ta kontakt

Hva salgs filmer kan vi hjelpe med?

  • Markedsorienterte filmer: produkt-/tjenstepresentasjon, bedriftspresentasjon, reklamefilm, kundeonboarding, beskrivelse av kundereise.
  • Profileringsfilmer: Filmer for profesjonelle yrkesutøvere med behov for å synliggjøre personlig kompetanse; filmatisert CV.
  • Tekniske filmer: Brukermanualer, instruksfilmer for service/vedlikehold, dokumentasjon av tekniske løsninger.
  • Filmer for personell: Opplæring, trening, onboarding, trening, øving, simulering.

Filmprosessen

Vi bistår med hele prosessen for å lage profesjonelle, kostnadseffektive filmer. Det er tre steg i produksjon av en film

  • Pre-production
  • Production
  • Post-production

Stegene i filmprosessen:

  • PRE-PRODUCTION: Utvikle manus/regi/storyboard; definere team; velge filmsted / lys / eksponering; rigge lys, lyd, kamera; teste alt utstyr

  • PRODUCTION: Testfilming; film- og lydopptak; stikkprøver / sjekk underveis; sjekk og godkjenning av råfilm

  • POST-PRODUCTION: Motta/lagre/håndtere råfilm; grovredigere – lage skisse – ta imot innspill; godkjennining fra kunde; legge inn og redigere visuelle effekter; legge inn, redigere og mikse lyd/musikk; sluttføre; oveføre til kunde

Kundne det være nyttigh med film for din bedrift?

Ta kontakt for nyttig prat.

Kontakt oss