Salgstrening

Proaktiv Salgstrening: slik blir selgerne bedre

Proaktivt Løsningsorientert Salg

Skal selgere utvikle seg så må de:

 • være motivert til å bli bedre
 • heve salgskunnskapene
 • forbedre salgsprosessen
 • øve, trene og terpe
 • løpende evaluere, justere og forbedre.

Dette gjelder både for den enkelte selger og for salgsavdelingen i sin helhet.

Salgstrening fungerer best i symbiose mellom selgere og salgsledelse.

Vår salgstrening tar utgangspunkt i Proaktivt Løsningsorientert Salg, en salgmetodikk som egner seg for alle typer salg i forretningsmarkedet (B2B).

Gjennom salgstreningen introduserer vi en felles salgsmetodikk for alle som jobber i salg, og så trener, terper, og øver vi på relevante salgsteknikker for de viktigste salgssituasjonene.

Salgstreningen er modulbasert, og vi velger ut relevante moduler og skreddersyr disse for den enkelte kunde.

*** Målet med salgstreningen er å forbedre selgernes salgsteknikk i viktige kundesituasjoner. Dette hever aktivitetsnivået, forbedrer kvaliteten på salgsinnsatsen og fører til økt salg.***

Noen utvalgte moduler i Proaktiv Salgstrening:

 • Utgående B2B telefonsalg (nysalg, mersalg)
 • Inngående B2B telefonsalg (nysalg, mersalg)
 • Profesjonell kundeservice på telefonen
 • Møtebooking på telefon (leadsgenerering, prospektering)
 • Business to professional butikksalg
 • Nysalg – feltsalg
 • Account / Key Acount Management
 • Sluttføring – posisjonering og teknikker
 • Forhandlingsstrategi / forhandlingsteknikk
 • Mentale sider i salg – personlig utvikling
 • Kundemøter (forberedelse, gjennomføring, oppfølging)
 • 1 x møter (nysalg)
 • Eskalerings-/oppfølgingsmøter (nysalg)
 • Løsningsmøter (nysalg)
 • Kundemøter (mersalg, gjensalg, kryssalg, oppsalg)
 • Løpende statusmøter (relasjonsbygging, posisjonering, mersalg)

Utvalgte moduler i Proaktiv Salgsledertrening:

 • Operativ salgsledelse (for teamledere, salgssjefer)
 • Strategisk salgsledelse (for salgs- / markedsdirektører, ledergrupper, styremedlemmer)
 • Bygge prestasjonskultur (for salgs- og markedsledere, ledergrupper)
 • Etablere egen intern salgsskole
 • Utvikle, dokumentere og implementere en salgsprosess / salgsmetodikk
 • Utvikle, dokumentere og implementere en ledelsesmetodikk i salg

Kanden Konsults fremgangsmåte ved Proaktiv Salgstrening:

1. Forberedelser til Proaktiv Salgstrening 

 • Intervjue selgere / ledere / nøkkelpersoner
 • Gå gjennom dagens salgsmetodikk og verktøy
 • Gå kort gjennom resultater, måloppnåelse, tallsammenhenger og kundeforhold
 • Se på markedssegmenter, kundesituasjon og kunders kjøpsprosesser / -mønstre
 • Definere de viktigste salgssituasjonene og salgsprosesser som bør fokuseres på
 • Skreddersy programmet for den gitte kunde – herunder definere salgsprosessen dersom relevant

2. Gjennomføring av Proaktiv Salgstrening

 • Trene på de viktigste faser av salgsprosessen
  • Prospektering
  • Kundemøter (fysisk møte / telefonmøte)
  • Oppfølging
  • Sluttføring / forhandlinger
 • Kundeforedling
 • Salgstreningen gjennomføres i simulerte og operative omgivelser
 • Salgstreningen tar utgangspunkt i å forbedre selgernes sterke sider
 • Det etableres en individuell utviklingsplan for hver selger
 • Periodisk måle forbedring i forhold til utgangspunktet

3. Kvalitetssikre trening/forbedring

 • Gå gjennom måloppnåelse for utvikling i henhold til individuell utviklingsplan
 • Utøve individuell oppfølging og coaching
 • Evaluere forbedring 3-6 måneder etter gjennomført Effektiv Salgstrening

Effekten av Proaktiv Salgstrening:

 • Økt omsetning
 • Reduserte salgskostnader
 • Økt motivasjon i selgerkorpset
 • Høyere tilslagsprosent
 • Sterkere prestasjonskultur
 • Bedre samhandling ved bruk av felles salgsmetodikk
 • Bedre grunnlag for fungerende målstyring i salg
 • Tydeliggjøring av hvem som leverer og ikke
 • Grunnlag for å etablere egen intern salgsskole

Målgruppe Proaktiv Salgstrening:

 • Account Managere (AM)/Key Acct. Managere (KAM)
 • B2B feltselgere
 • Huntere / Farmere
 • Telefonselgere
 • B2B markedsførere / markedssjefer
 • Konsulenter med kundebudsjett
 • Salgssjefer/ salgsledere / salgsdirektører
 • Andre yrkesutøvere / ledere med salgsbudsjett
 • Toppledere med interesse for salg og salgsledelse