Rekruttering og HR

Rett person på rett plass – rekruttering i salg

Vellykket rekruttering i salg

I salg er rett person på rett sted til rett tid helt sentralt. Å lykkes med rekruttering i salg, er derfor en sentral oppgave.

Kanden Konsult ikke utfører komplette rekrutteringer, men vi bistår vi kunder i sentrale deler av rekrutteringsprosessen. Vi hjelper til akutte bemanningssituasjoner, med karriererådgivning, eller i situasjoner der medarbeidere må hjelpes videre i karrieren.

Våre HR- og rekrutteringtjenester hjelper kunder i arbeidet med å få på plass de rette ledere og medarbeidere i salg.

Hvorfor bruke oss i rekruttering i salg?

 • Vi er ikke et rekrutteringsselskap – vi bistår på kundens side i prosessen og våre incentiver er derfor de samme som kunden.
 • Vi har ingen “egne” kandidater – som vi har interesse av skal få en gitt jobb
 • Vi er rendyrket innen salg, salgsledelse og vekst – og holder oss til det.
 • Vi har mer enn 25 års erfaring med å ansette, trene, utvikle, lede, målstyre og derekruttere selgere og salgsledere.
 • Vi vet hva som fungerer i salg og hva som ikke fungerer.
 • Vi kan bidra med individuelt tilpasset trening, rådgivning og oppfølging av selgere i hele prøvetiden.
 • Vi legger stor vekt på å lage en komplett og presis beskrivelse av stillingen
 • Vi legger mye arbeid i ønsket profil knyttet til den aktuelle stillingen.

Våre rekrutterings- og HR-tjenester omfatter:

 • Utarbeide detaljert stillingsbeskrivelse for aktuelle stilling
 • Utarbeide en detaljert profil på den person som skal bekle stillingen
 • Utvikle trenings- og opplæringsopplegg for hele prøvetiden
 • Bistå med kompetansebaserte intervjuer av aktuelle kandidater
 • Kjøre tester av finalekandidater (praktise oppgaver, case-oppgave, DISA, evntetester mm)
 • Gjennomføre grundig, kompetansebasert referansesjekk av finalekandiat(er)
 • Bistand ved sluttforhandlinger (tilbud, lønn, betingelser)
 • Evaluering / avvikling av selgere som ikke leverer
  • Avdekke årsak til at selger ikke leverer
  • Lage tidsavgrenset plan for snuoperasjon
  • Følge opp selger i snuoperasjonsfasen
  • Gjennomføre og dokumentere oppfølgingssamtaler
  • Bistå med samtaler og formalia ved eventuell avvikling
  • Bistå selger som avvikles med å finne ny jobb