Rådgivning

Salgseffektivitet

Søk gode råd for suksess i salg

Måloppnåelse i salg fordrer at rett person, på rett plass jobber effektivt med de rette tingene.

Det kreves god organisering, flyt og samhandling i alle ledd.

Alle må trene, forbedre seg og jobbe med gode verktøy i en prestasjonskultur med incentiver som forener bedriftens og den enkeltes mål.

Kanden Konsult bistår kunder med å forbedre virksomhetens salgsarbeid som igjen skaper økt omsetning – samtidig som salgskostnadene holdes i sjakk.

Vår salgsrådgivning spenner vidt og omfatter:

 • Gjennomgang / analyse av dagens samlede markeds- og salgsfunksjon. Stikkord:
  • Overordnede føringer (visjon, misjon, verdier, …)
  • Segmenter / målgrupper, produktmix, kjøpsmønster, kundetilfredshet
  • Salgs- og markedskanaler
  • Strategisk og operativ markedsføring / primær driver (markedsføring [b2c], salg [b2b])
  • Dagens prosesser i salg og salgsledelse (identifisere sløsing)
  • Markedssituasjon, bedriftens posisjon, konkurransesituasjon
  • Dagens team (sterke sider og svake sider)
  • Ønsket nivå på salgs- og markedskostnader
  • Effektivitet, samhandling, flyt, sløsing, aktvitetsnivå og målstyring
  • Verktøy
 • Spisse og forbedre salgsstrategien (***les mer…)
  • Med utgangspunkt i selskapets visjon, misjon, eierføringer, verdier, mål og overordnet strategi, legger salgsstrategien føringer for hvordan salgsmål skal nås.
  • En resultatfremmende, effektiv og verdiforankret salgsstrategi fordrer at ledelse og medarbeidere har eierskap til virksomhetens overordnede føringer og at virksomheten har en konstruktiv bedriftskultur.
 • Innføring / forbedring av virksomhetens salgsmetodikk og underliggende salgs- og markedsføringsprosesser.
  • Skape vekst i salget gjennom å innføre en felles, konsistent salgsmetodikk. Tjenesten bidrar til økt kostnadseffektivitet gjennom mer rasjonell disponering av salgsressursene, samt økt salg.
  • En sentral del av jobben er å etablere gode prosesser i salgs- og markedsarbeidet.
 • Vurdering og justering av organisering, roller og oppgaver i salgs- og markedsfunksjonen (***les mer…).
  • Arbeidet med å skape optimal organisering i salget påvirkes av de mange typer roller / oppgaver som eksisterer i en moderne, markedsorientert virksomhet.
  • Virksomheten står overfor en rekke veivalg når den vurderer innretningen av salgsfunksjonen.
 • Innføring i / forbedring av selskapets CRM-håndtering.
  • Gode arbeidsprosesser i salgs- / kundearbeid må ligge til grunn for digitalisering av CRM.
 • Leie salgssjef i akutt situasjon
  • I akutte situasjoner, er det mulig å leie inn en interim salgssjef på kort varsel for å dekke operative behov i en begrenset periode, typisk 3-6 måneder.
  • Virksomheten kan derved umiddelbart fylle en lederstilling, trekke på senior kompetanse, eller iverksette krevende prosjekter.