Skater i luften

Sterke sider er nøkkelen til suksess

De fleste av oss lever i den tro at for å komme oss opp og frem må vi gjøre noe med de svakeste sidene våre. Det er på tide å ta et oppgjør med denne svakhetsfikseringen. Vi bør rette blikket mot menneskers sterke sider.

Mye tid, energi, penger og blodslit innen menneskelig utvikling, går med på å rette opp svakheter. Dette gjelder også innen salg hvor det er særs viktige  å satse på folks sterke sider.

I tråd med tradisjonell dogma i nærigslivet, prioriterer mange bedrifter å få ansatte til å forbedre sine svakheter. Det samme tenker vi ofte på det personlige planet. I stedet bør vi søke å utvikle underliggende talenter til sterke sider.

Som salgsutviklere observerer vi at de selgere som virkelig lykkes over tid – har en evne til å dra full nytte av sine sterke sider. Samtidig finner de måter å kompensere for sine svake sider. Resultatet er måloppnåelse langt over snittet.

Forskning underbygger viktigheten av å satse på sterke sider

Forskning fra The Gallup Organization, dokumentert blant annet i boken “Discover Your Sales Strengths“, underbygger det vi har observert. De går til angrep på antagelsene om at hvert enkelt menneske kan lære seg å bli kompetente i hva som helst. De mener det er feil at hvert enkelt menneskes største potensial for vekst ligger i forbedring av svakheter.

I stedet mener forfatterne at våre talenter er evigvarende og unike, og at vårt største potensial for vekst ligger innenfor områder der vi allerede er sterke.

Hva betyr så dette for oss som jobber i salg?

Vi som selgere må skifte fokus i vårt utviklingsarbeid fra å jobbe hovedsaklig med å utbedre åpenbare svakheter til å rendyrke og videreutvikle våre talenter og sterke sider.

Som selgere og – ikke minst – salgsledere, har vi ikke råd til å ignorere slikt, gitt at å jobbe med salg er en evig søken etter å bli bedre.

Det er en lederjobb å sette fokus på sterke sider

De av oss som jobber med salgsutvikling og salgsledelse må gjøre noen personlige omdisponeringer. Det faller naturlig å se mangler ved selgeres innsats og kompetanse. Derfor må vi disiplinere oss til å oppdage selgeres talenter og sterke sider.

Det er her det er mest å hente.

0