11 tips til bedre salgstrening

 1. Sett krystallklare, spesifikke mål og krav til enhver salgstrening! Knytt salgstreningen til målbare forbedringer i aktiviteter og faktiske salgsresultater – om mulig!
 2. Før man kan trene på noe som helst, må man etablere en hensiktsmessig, tilpasset og vel definert og salgsprosess for alle salgssituasjoner.
 3. Først skritt i all salgstrening – opplæringsfasen – er å få en grundig innføring i alle deler av den etablerte salgsprosessen (se punkt 2)
 4. Deretter må selgere trene, terpe og repetere på alle relevante salgssituasjoner.
 5. Salgstrening bør settes i system, og den bør skje regelmessig hele året.
 6. Strukturert salgstrening må suppleres med individuelt tilpasset coaching underveis, der den enkelte selger coaches på gjennomføring av salgsprosessen.
 7. Sett inn målrettete tiltak på den enkelte selger på viktige områder hvor den enkelte sliter! Er det for eksempel en selger som sliter med å ringe prospekter, bør vedkommende trene mye på dette, under kyndig veiledning. Dette skal fortsette til vedkommende blir så god på området at det ikke lenger er et problem.
 8. Selgere bør bruke minst 10 prosent av tiden sin på å trene, utvikle og forbedre seg. Husk at mye trening bør skje live i felten. For eksempel trene på bruk av en ny interessevekker på telefonen eller gjennomføre salgsmøter etter en forbedret salgsprosess.
 9. Husk at trening ikke kan fikse manglende forutsetninger for at en person kan gjøre en god jobb! Mangler vedkommene motivasjon, nødvendinge egenskaper, talenter og / eller sterke sider for en gitt salgsjobb, hjelper det ikke med salgstrening.
 10. Avklare om andre tiltak, forbedringer eller endringer bør skje før, paralellt med eller som følge av trening!
 11. Trening er et operasjonelt virkemlddel – som ikke kan fikse strategiske problemer (feil organsiering, manglende konkurranseevne, dårlige segmentering, feil mennesker, uhensiktsmessig rolleinndeling etc).

Vil du utvikle deg i salg, ta en titt på Salg 4.0 – Proaktivt Løsningsorientert Salg!

Salgstrening: Proaktivt Løsningsorientert Salg
Salgstrening: Proaktivt Løsningsorientert Salg

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.