I salg er rett person på rett sted til rett tid helt sentralt. Å lykkes med rekruttering i salg, er derfor en sentral oppgave.

Kanden Konsult utfører ikke komplette rekrutteringer, men vi bistår vi kunder i sentrale deler av rekrutteringsprosessen. Vi hjelper til akutte bemanningssituasjoner, med karriererådgivning, eller i situasjoner der medarbeidere må hjelpes videre i karrieren.

Våre HR- og rekrutteringtjenester hjelper kunder i arbeidet med å få på plass de rette ledere og medarbeidere i salg.

Måloppnåelse i salg fordrer at rett person, på rett plass jobber effektivt med de rette tingene.Det kreves god organisering, flyt og samhandling i alle ledd.

Alle må trene, forbedre seg og jobbe med gode verktøy i en prestasjonskultur med incentiver som forener bedriftens og den enkeltes mål.

Kanden Konsult bistår kunder med å forbedre virksomhetens salgsarbeid som igjen skaper økt omsetning – samtidig som salgskostnadene holdes i sjakk.

Vår salgstrening tar utgangspunkt i Proaktivt Løsningsorientert Salg, en salgmetodikk som egner seg for alle typer salg i forretningsmarkedet (B2B).

Gjennom salgstreningen introduserer vi en felles salgsmetodikk for alle som jobber i salg, og så trener, terper, og øver vi på relevante salgsteknikker for de viktigste salgssituasjonene.

Salgstreningen er modulbasert, og vi velger ut relevante moduler og skreddersyr disse for den enkelte kunde.

 

 

Vår Misjon

Kanden Konsult hjelper kunder å effektivisere salget og øke omsetningen – med salgskostnader så lave som mulig. Vi tilbyr effektiv salgstrening, salgsrådgivning og HR-orientert rekruttering. Vi skriver en salgsblog med nyttestoff om personlige utvikling, salg og ledelse, og sender ut et periodisk nyhetsbrev.

Vi har jobbet systematisk med salg, salgsledelse, salgsorientert toppledelse, salgsrådgivning og trening av selgere og ledere i over 25 år. Vi har bygget opp en betydelig metodebank og erfaringsbase, og vi kjenner etter hvert beste praksis i salg i de fleste bransjer og sammenhenger.